Vikten av en andra smekmånad

Efter att smekmånaden är över så är det många nygifta som upplever en mindre kris i äktenskapet, och det innan det ens påbörjats ordentligt. Detta har mycket med förväntningar och krav att göra och enligt många experter är det första året som gifta det svåraste. Längre in i äktenskapet kan många par uppleva att allt börjar spåra ur, att man tröttnat, att rutinerna tagit över. För vissa är det då dags att gå i samtalsterapi men enligt vissa psykologer är det ännu bättre att åka på en andra smekmånad för att rädda äktenskapet.

Genom att ta en time-out från vardagsstressen kan paret på så sätt få tid att återupptäcka varandra och göra något långt borta från plikter, jobb, familj och allmän stress. I Malaysia har man insett vikten av detta och ger till och med bidrag för ändamålet då man anser att lyckliga och harmoniska äktenskap är en förutsättning för ett välfungerande samhälle.

Den enda egentliga förutsättningen för att en andra smekmånad skall kunna rädda ett äktenskap är att båda är villiga och beredda på att satsa. Enligt experterna är detta till och med bättre än terapi! Vem vet, det kanske borde bli obligatoriskt?