Smekmånadsfasen i ett förhållande

Vi känner alla till denna lömska fas – allt verkar vara guld och gröna skogar och du och din partner svävar på rosa moln och tror att ingenting i världen kan förstöra er kärlek. Denna begynnelse av en relation är något som många eftersträvar och när vardagen hinner ikapp, så är det ofta att man hör folk säga att “kärleken börjar ta slut”. Det är bara det att den tiden inte har något med kärlek att göra. Kärlek kommer med tiden och denna passion som inte är något annat än en illusion, den är nu som bortblåst. Detta kan med andra ord kallas för smekmånadsfasen.

 

Relationens första tid

Oavsett vilken relation det rör sig om: vänskap, kärlek eller till och med ibland yrkesrelationer, har alltid ett stadium när man lär känna varandra. Det är då som de positiva sidorna hos den andra personen verkar uppväga de negativa och när man dock upptäcker ofördelaktiga tendenser så är det lätt att man anger svepskäl och sopar problemen under mattan. Dock hinner tiden alltid ikapp. En gammal vis man sa en gång “Man gifter sig med en person för vad den inte är och man skiljer sig från honom/henne på grund av vad den egentligen är”. Ingenting kunde vara mer sant!

 

Smekmånadsfasen är opålitlig, den manipulerar, den är oärlig och den älskar att se igenom fingrarna. Kort sagt, den är helblind! Förälskelsen som den också kallas med ett annat namn, ger dig ett ständigt återkommande leende och du verkar inte ens kunna äta på grund av det ständiga ruset. Du tror att du kan leva på vatten och kärlek eller som det franska ordspråket lyder “vivre d’amour et d’eau fraiche”.

Låt dig inte luras av smekmånadsfasens skeenden

Dock är smekmånadsfasen en fas som man måste ta sig igenom för att leta sig fram till den äkta kärleken och lyckas man hitta dit så har det varit värt mödan. För smekmånadsfasen är i mångt och mycket en möda, till motsatsen vad de flesta säger. Under tiden den varar är känslorna fantastiska men extasen övergår sakta men säkert till verklighetsförankring och då finns det inget vaccin i världen som kan bota det, inte en behandling med motsvarande styrka till ett tbe vaccin som ges till miljontals människor varje år. Amors pilar är helt enkelt för starka för att rå på.

För en realistisk människa så är det just den efterkommande fasen som lockar – den fas när kommunikationen flödar som den ska, och när ömsesidig respekt och acceptans av både positiva och negativa känslor omsluter relationen. Den tid då förälskelsen övergår i kärlek och ni blir mer sammansvetsade; det är den fasen som varar längst och som är mest rationell.

De flesta som enbart älskar smekmånadsfasen och förälskelsen är helt enkelt kära i kärleken och inte i personen de träffar. De som flyger från blomma till blomma utan att tänka, är inte mogna för de kommande faserna, de stadier då den verkliga lyckan infinner sig. Så se upp med att fastna i smekmånadsfasens fällor och hitta en balans då du tänker med både huvud och hjärta.